Email: massage@ivim.nu                           Telefoon: 06 13154796

 

IN VERBINDING

Integrale Massage

 

Uw Dossier - Privacy statement

Voor een goede holistische massage is het noodzakelijk, dat ik een dossier aanleg en een persoonlijke behandelovereenkomst aanga. Dit is bovendien ook een wettelijke plicht, conform de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst.

In Verbinding - Integrale Massage neemt uw privacy en de bescherming daarvan zeer serieus en zal uw persoonsgegevens en ook andere gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Daarnaast neemt In Verbinding - Integrale Massage passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Een en ander wordt nader omschreven in het Register Verwerkingsactiviteiten In Verbinding - Integrale Massage en ligt ter inzage in de praktijk.

Uw dossier bevat de volgende gegevens en informatie:

  1. Persoonsgegevens: naam, adres, postcode en woonplaats van de cliënt(en), telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bij minderjarigen ook naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadressen van beide ouders.
  2. Persoonlijke omstandigheden: Hierbij worden gegevens vastgelegd, betreffende medicijngebruik, therapeutisch verleden, thuissituatie, werk etc.
  3. Bijzondere persoonsgegevens:Gegevens met betrekking tot gezondheid, op basis van de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst.
  4. Klachten:Het gaat hier om de klacht(en), die voor de cliënt de aanleiding vormt(en) om hulp te zoeken
  5. Hulpvraag:De hulpvraag betreft datgene waar de cliënt begeleiding bij wil/nodig heeft. De hulpvraag kan verschillen van de klachten.
  6. Diagnose: Een beroepseigen diagnose m.b.t. de factoren, die de klachten mogelijk hebben doen ontstaan of in stand houden
  7. Sessieverslag:Verslaglegging van wat tijdens de sessie is gedaan (op welke plek massage, welke oefeningen, welke inzichten en tussentijdse evaluatie.

 Indien gewenst kan client de hiervoor omschreven gegevens inzien, wijzigingen of laten verwijderen. Een verzoek daartoe geschiedt altijd schriftelijk.

De gegevens uit uw dossier worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

  1. Dossierplicht
  2. Bewaarplicht (de gegevens in het clientendossier blijven conform de wet 15 jaar bewaard)
  3. Financiele administratie en facturering

 Indien In Verbinding - Integrale Massage vanwege een andere reden of voor een ander doeleinde gebruik wil maken van de gegevens, dan zal zij de cliënt eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

    

 

 

Alleen op afspraak

 


   

      

In Verbinding - Integrale Massage


Contact:

email: massage@ivim.nu

mobiel: 06 131 547 96

 

 

 

© 2019    In Verbinding - Integrale Massage                    -                  Design by Idem Design

Breadcrumbs