Email: massage@ivim.nu                           Telefoon: 06 13154796

 

IN VERBINDING

Integrale Massage

 

Bodymind connectie

In integrale en holistische massage is 'bodymind' een belangrijk begrip. In versimpelde bewoordingen kan 'bodymind' als volgt worden omschreven. Als in je leven zich situaties voordoen die 'spannend' of 'moeilijk' zijn veroorzaakt dit 'knopen' in je spieren. Pijn in de nek, schouders, (onder)rug zijn hiervan veel voorkomende voorbeelden.

Vaak trekt dit wel weer weg, maar als de situatie blijvend is grijpt het lichaam op zeker moment in: de knopen altijd strak houden kost veel energie. Om energie te besparen zorgt het lichaam ervoor dat de knopen worden 'ingekapseld' met bindweefsel. Nu hoeft er geen aandacht meer naar toe (mind) en omdat het nu altijd 'mooi strak' staat kost het ook geen energie meer. Je 'vergeet' vervolgens dat je die knoop hebt gekregen van bepaalde omstandigheden. Omstandigheden die nog voortduren of allang over zijn

Doordat je het 'vergeet' is de de verbinding tussen geest (mind) en lichaam (body) verbroken. Wat resteert is een chronisch stijve nek, stijve schouders, stijve onderrug, waarvan je gaat denken dat dat nu eenmaal bij je hoort.

Tijdens de massage kunnen deze punten worden opgespoord: ze zitten op plaatsen waar je niet wist dat er iets vast zat: in de massage wordt je geholpen om je weer bewust te worden van deze knopen. De bodymind connectie wordt hersteld.

Vervolgens kan de massage verdiept worden om deze knopen ook daadwerkelijk op te lossen: de inkapseling wordt weggewerkt en er ontstaat weer ruimte.

    

 

 

Alleen op afspraak

 


   

      

In Verbinding - Integrale Massage


Contact:

email: massage@ivim.nu

mobiel: 06 131 547 96

 

 

 

© 2019    In Verbinding - Integrale Massage                    -                  Design by Idem Design

Breadcrumbs